Visualització de contingut web

Assesorament: Obligacions fiscals

L'exercici d'una activitat empresarial, pot fer-se sota forma societària o d'empresa individual. La forma d'empresa determinarà la quantia del gravamen del benefici i, en alguns casos, fins ala seua tributació.
 

Tràmits previs

Declaració censal

La declaració d'alta, modificació o cessament té com a objectiu crear un cens de contribuents, en el qual apareixen llistats tots els subjectes passius amb obligacions formals que complir, indicant quines són les esmentades obligacions.

Es realitza en qualsevol delegació de l'Agència Tributària:
http://www.agenciatributaria.es

 

Sistema Tributari Nacional, Autonòmic i Local